Šedý zákal (katarakta)

Katarakta by se dala označit za nemoc stáří. Vzniká totiž nejčastěji jako příčina stárnutí našeho organismu a ke sklonku života jím trpí každý z nás. Kdy a v jaké míře se projeví, máme nastaveno v našem genomu, což však ovlivňují i další činitelé. Mezi ně se řadí strava, obezita, metabolické nemoci, kouření, pohlaví (mnohem častější je u žen) a prostředí, v němž žijeme. Na rychlejší stárnutí čočky má vliv i dlouhodobé působení UV záření, kvůli čemuž je doporučováno nosit sluneční brýle s adekvátním filtrem. Na vině mohou být i některé léky. Zvláště kortikosteroidy sebou přinášejí riziko mnoha vedlejších účinků, mezi něž se řadí i šedý zákal. Ten se také u některých jedinců stává přidruženým onemocněním zeleného zákalu, na což opětovně má do jisté míry vliv léčba tohoto onemocnění. Oční kapky, tzv. miotika se taktéž mohou do jisté míry podílet na rozvoji šedého zákalu.


Šedý zákal je způsobován zakalováním čočky, na čemž nese podíl změna v jejím chemickém složení. V jeho počátcích si povětšinou ani jeho přítomnost neuvědomujeme. Až s postupem času přicházejí první patrnější příznaky, mezi něž se řadí zvýšená citlivost na světlo. To bývá patrné zejména při nočním řízení, kdy nás protijedoucí automobily oslňují. Všimnout si můžeme i rozdílného vnímání barev na každém oku. Se zhoršujícím se zákalem ztrácíme schopnost ostření, dostavuje se krátkozrakost. Ta se však velice problematicky koriguje a je nutné poměrně často měnit dioptrie na brýlích. Zakalování čočky se postupně dostane až do okamžiku, kdy máme zamlžené vidění. Jakoby jsme se na svět dívali skrz mléčné sklo. U každého jedince je rychlost a intenzita onemocnění naprosto individuální a předem nelze říci, zda bude postupovat pozvolna či agresivně.


V konečném stádiu přináší šedý zákal slepotu. Až zas tak daleko však ve vyspělých zemích nepostoupí, neboť v okamžiku kdy začíná pacienta omezovat, se přistupuje k operativnímu zákroku. Během něj se zakalená čočka nejprve rozbije pomocí ultrazvuku. Následně se drobné kousky přes malý řez odsají a pouzdro se vyplní umělou čočkou. Dioptrická síla umělé čočky se volí na základě předoperačního vyšetření. Jejím osazením se krom šedého zákalu může odstranit krátkozrakost nebo dalekozrakost.