Astigmatismus (cylindrická oční vada)

Jedná se o poměrně hojné rozšířené oční onemocnění, jeho výskyt v populaci se pohybuje kolem 10%. V mnoha případech je doprovázen krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Astigmatismus se vyznačuje tím, že některá optická plocha oka nedosahuje ideálního kruhového tvaru. Zpravidla bývá toto poškození patrné na rohovce na jedné či obou osách. Eliptický tvar rohovky již neplní správně svoji funkci a dochází k nepřesnému zaostřování na sítnici. Místo jediného ohniska tak vznikají navzájem kolmé body. Velký vliv na rozvoji tohoto onemocnění oka má zejména dědičnost. Proto bývá velice často objevena již u malých dětí, avšak není výjimkou, že při mírném vyosení se astigmatismus viditelněji projeví až jako důsledek zaměstnání namáhavého na zrak. Každodenní práce u počítače tak sebou může přinést bolest hlavy a mírně rozostřené vidění. Krom vrozené příčiny může vzniknout jako důsledek úrazu nebo zánětu oka.


Korekce vady se běžně provádí pomocí brýlí nebo kontaktních čoček. U brýlí se používají cylindrické čočky, jejichž jedinou nevýhodou je nutnost mít brýle nasazené pod správným úhlem. Pokud je máme nakřivo, již se snižuje jejich schopnost korekce. U některých lidí může po změně cylindrické korekce dojít k pocitu prostorové deformace. V takovém případě je mnohdy potřeba upřednostnit vymizení tohoto neduhu na úkor ostrosti. Druhou možností je volba kontaktních čoček. U nich se využívá torická čočka, která zapříčiňuje rozdílné lámání světla v jednotlivých osách. Tím dochází k vyrovnání nepravidelnosti rohovky. I v tomto případě je potřeba, aby byla čočka správně orientovaná. Proto po jejich nasazení bývá častý vjem zhoršeného vidění, do chvíle, kdy se vlivem mrkání ustálí ve správné poloze. Jak brýle, tak i čočky jsou určeny pouze ke korekci, nikoliv vyléčení astigmatismu. Trvalým řešením u některých pacientů může být laserová operace. Jeho působením se u mírnějších forem dá upravit míra zakřivení rohovky.