Krátkozrakost (myopia) a dalekozrakost (hypermetropia)

Nejčastěji jsou tyto oční vady způsobeny špatným tvarem bulvy. U krátkozrakosti dochází k jejímu protáhnutí, u dalekozrakosti je příliš krátká. Tento defekt má dědičný charakter, přičemž při něm sehrává úlohu tvar oční jamky nebo snížená kvalita bělima. Vrozené poruchy se povětšinou projeví již v dětství, v době dospívání pak mívají zhoršující se tendenci. Druhou skupinu tvoří získané vady. Na těch se podílí úraz oka, při němž dojde k odchlípnutí sítnice nebo nádor, jenž zapříčiní posunutí čočky. Příčinou se postupem času stává i stárnutí čočky, ta posléze ztrácí svou schopnost lomivosti. Do této kategorie se řadí typické poučky, neseď tak blízko u té televize či rosviť si ať na to pořádně vidíš. Oko je totiž dlouhodobým zaostřováním na blízký předmět nebo při nedostatečném osvětlení nadměrně namáháno.


Kvůli posunuté ohniskové vzdálenosti se na sítnici dostává neostrý obraz. To se může projevit rozmazaným viděním, slzením, bolestí a únavou očí. Rozmazané vidění se nadále může stát zdrojem bolesti hlavy. Při lehčích formách dokáže náš organismus vadu částečně kompenzovat, takže si zpočátku ani nemusíme uvědomit, že se u nás dalekozrakost objevila. Viditelným příznakem je mouření očí, vnitřně dochází k částečnému zmohutnění čočky, čímž dojde k akomodaci.


Pro korekci vady se využívá optiky, pro upravení ohniska do středu sítnice. Krátkozrakost se vyznačuje špatnou viditelností vzdálených předmětů způsobené ohniskem před sítnicí. K nápravě se využívají rozptylky zasazené do brýlí či kontaktních čoček. U dalekozrakosti je ohnisko za sítnicí, což se reguluje pomocí spojek. Obou typu čoček existuje několik druhů, volených dle potřeby pacienta. Další možností korekce je využití laseru. U dalekozrakosti nebývají až tak rozšířené, avšak u léčby krátkozrakosti zastávají důležitou roli. Pomocí laseru je odstraněna část rohovky, čímž se upraví zalamování procházejícího světla. U vážných vad oka je možné přistoupit k chirurgickému zákroku. Ten povětšinou spočívá v náhradě čočky za umělou, v některých případech se k oční čočce umělá jen přidá.